NATIVE ENGLISH TEACHER

Nivells i iniciació

Es una activitat extraescolar enfocada a l'aprofondiment dels coneixements de una llengua internacional com es l'anglès d'una manera més natural. L'objectiu es que l'alumne sigui capaç de formular les frases per ell mateix i comunicar-se lliurement.

LLIBRE INTERACTIU CAMBRIDGE UNIVERSITY

Dins el mètode utilitzat es toquen 5 blocs principals on destaquen les següents activitats;

  • Listenning: A través de cançons adequades a les edats dels alumnes es realitzen activitats basades en la comprensió d'aquestes, etc.
  • Reading: Activitats grupals en les que entre tots troben les ideas principals d'un text. Reforç de la pronuncia (lectura en veu alta), etc.
  • Speaking: Es realitzen presentacions sobre temes atractius escollits entre els alumnes, on han d'expressar de manera individual, tot allò que han après als seus companys. Això els permet agafar confiança per comunicar-se en anglès, etc.
  • Vocabulary: Utilització de flashcards en les que s'aconsegueix que els alumnes relacionin una imatge amb la paraula de manera efectiva i ràpida, etc.
  • Grammar: Es realitza un teatre anualment on els propis alumnes són qui redacten els diàlegs i d'aquesta manera posen en pràctica tot allò que han après durant el curs, etc.